Εθελοντικός καθαρισμός μονοπατιού προς θέση Πευκάκι