19/8: «Εν χορώ και οργάνοις…στον Χάραδρο» με το συγκρότημα του Γιάννη Παυλόπουλου