18/8 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Χαραδραίων για την εκλογή νέου ΔΣ